Posted in Activități pentru copii - Activities for children

Pictură cu ceară

( Wax painting , english below )

… sau ce poți face cu copilul (mare) când plouă / se coace pizza / doarme surioara. La noi au fost toate trei evenimentele în același timp. 

1. Trebuie să recunosc că am avut pregătite materialele cu muuult timp înainte. Ne straduim de câteva săptamâni să facem picturile astea.

IMG_20170317_022012

Am ales creioanele de ceară sparte și le-am mărunțit prin ascuțire respectiv răzuire. În ascuțitoare se rupeau des. Pe răzătoare am avut productivitate mai bună.

Pentru separarea pe culori am folosit pahare de brânză și iaurt. 

IMG_20170317_022035

2. Am amenajat direct pe covor locul acțiunii. Am pus un prosop, apoi un carton, foile/cartoanele pentru pictură și foaie de copt.

Am invitat copilul să-și exprime neîngrădit talentul, să dea frâu liber imaginației etc.

IMG_20170317_022237

3. Răspunsul lui a fost că el vrea să facă un “amestec special de culori” și să picteze un uragan. Desigur! De-aia am separat culorile cu grijă în pahare! Asta după ce l-am convins că sigla HotWheels nu va ieși chiar ca pe cartonul adus ca model, cel din stânga pozei. Pentru asta i-am făcut paralela cu mozzarela de pe pizza: o punem felii în cuptor și o scoatem… împrăștiată.

IMG_20170317_035715

4. Am traversat și o scurtă bosumflare când a văzut că eu am făcut un peisaj mai frumos. Am păstrat și “uraganul” și l-am ajutat să facă și el un peisaj.

Mai jos se vede deja primul desen realizat astfel: l-am acoperit cu foaia de copt și l-am călcat cu fierul încins la nivel mediu până am văzut picăturile de ceară împrăștiate. Am lăsat desenul să se răcească și abia apoi am ridicat foaia de copt. Pentru comparație înainte și după încălzire reveniți la poza de mai sus.

IMG_20170317_022354

5. Iată picturile finale:

“Uraganul”:

IMG_20170317_022451

“Căsuța mamei”:

IMG_20170317_022521

“Căsuța copilului”:

IMG_20170317_022549

6. Petele colorate pe fondul verde sunt flori în iarba. Deasupra caselor este cerul albastru și puțin soare.

Pizza am mâncat-o în momentele de răcire a picturii după ce am folosit fierul de călcat, ca să folosim o singură foaie de copt pentru toate desenele. A fost delicioasă, pizza. Ploaia s-a oprit abia a doua zi iar surioara s-a trezit când toată acțiunea era încheiată (aproximativ 3ore).

~ ~ ~ ~ ~   English:   ~ ~ ~ ~ ~

Wax painting

… or what you can do with the (big) kid when it’s raining / baking pizza / sleeping little sister. We were all three events at the same time.

1. I have to admit that I had prepared the materials with a lot of time before. We’ve been working for a few weeks to make these paintings.

I picked the broken wax pencils and shred them with sharpening or scraping. The sharpeners were often broken. On the grater we had better productivity.  For separating colors I used the cups of cheese and yogurt.

2. I arranged the place of action directly on the rug. I put a towel, then a cardboard, the painting sheets and baking paper.

I have invited the child to indefinitely express his talents, to give free rein to imagination etc.

3. His answer was that he wanted to make a “special blend of colors” and paint a hurricane. Of course! That’s why I separated the colors carefully into the cups! That’s when I convinced him that the HotWheels logo will not go out exactly like the model carton, the one on the left of the picture. That’s why I gave him as an example the mozzarella on the pizza: put the slices in the oven and take it out … scattered.

4. I crossed a short pouting when he saw that I had made a beautiful landscape. I kept the “hurricane” and helped him to make a landscape.

Below, the first drawing is made in this way: I covered it with the baking paper and I ironed it at the middle level until I saw the drops of scattered wax. I let the drawing cool down and then I raised the baking sheet. For comparison before and after heating, return to the picture above.

5. Here are the final paintings: “The hurricane”, “Mom’s house”, “Kid’s cottage”.

6. Colorful stains on the green background are flowers in the grass. Above the houses is blue sky and a little sun.

Pizza, we ate it in the cooling moments of the painting after we ironed to use a single baking sheet for all the drawings. It was delicious, pizza. The rain did not stop until the next day, and the little sister woke up when all the action was over (about 3 hours).

IMG_20170605_050814


Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s