Posted in Activități pentru copii - Activities for children, Haine pentru copii - Children's clothes

Costum de tractor pentru Halloween

( Tractor costume for Halloween )

Povestea începe cu o lună înainte de petrecerea H. 2014 de la gradiniță când întreb copilul de 3ani +6luni ce costum ar vrea să aibă pentru prima lui petrecere de H. Speram, în naivitatea mea, că va răspunde “schelet”, “pirat”, “vrajitor”, “mumie” … chiar și “dovleac” ar fi fost ok.

The story begins one month before the H party. 2014 from the kindergarten when I ask the 3years +6months old boy what costume he would like to wear for her first H party. I hoped in my naivety that he will respond to “skeleton”, “pirate “, “wizard”, “mummy”… even “pumpkin” would have been ok.

Răspunsul lui a fost răspicat “excavator cu două cupe: una în față și una în spate”. Am înghițit puțin în sec și am început să caut inspirație pe internet. Am găsit cateva rezultate pentru tractoare, toate făcute din cartoane. Știam că la grădiniță se vor înghionti și mi-era teamă să nu se îndoaie iremediabil costumul și să ajungă o grămadă de cartoane mototolite. Așa că m-am hotarât să proiectez un costum textil, ca să-mi folosesc și diploma de inginer.

His answer was bluntly “Excavator with two buckets: one in front and one in the back”. I was dumbfounded a bit and I started looking for inspiration on the internet. I found some results for tractors, all made of cardboard. I knew that he would jostle at the kindergarten and I was afraid that the costume would bend irremediably and it would be a bunch of cramped cartons. So I decided to design a textile costume to use my engineering diploma.

După o săptămână, revin cu întrebarea de control “Știi… petrecerea de H… tot excavator rămâne? Sigur nu vrei schelet… altceva?”. Răspunsul lui: “Mai bine mașină de gunoi verde”. M-a luat amețeala câteva secunde apoi am avut inspirația să scot argumente sensibile: “Mi-a dat bunica material galben pentru excavator și deja am început să lucrez la el”. I-am arătat și materialul, chiar așa era și realitatea. El: “Bine, dar să i se învârtă roțile neapărat”. În gândul meu era: “să ajungem noi la roți și mai vedem!”

After a week, I come back with the control question “Do you know … the H party … the excavator still remain? You are sure you don’t want skeleton … something else?”. His answer: “Better green garbage truck.” I was dizzy for a few seconds then I had the inspiration to get sensitive arguments: “Your grandmother gave me the yellow material for the excavator and I have already started working on it.” I showed him the material, that was the reality. He: “Okay, but the wheels need to spin.” In my mind it was: “Let’s get to the wheels and we will see then!”

IitEDi7fmB5lAcQvȘi după multe ore de gândire am creat un tipar din hârtie, l-am prins în capse și l-am probat pe copil. Ideea era să-l îmbrace ca o vestă prinsă la spate, mâinile îi ies prin geamurile laterale iar partea de “motor cu capotă” să fie un spațiu gol ca o cutie pentru “Trick or treat”.  Tot modelul urma să fie dublu iar la interior să pun folii de polietilenă spumă (folosite la izolări fonice, termice și ambalarea diverselor produse), ca cea din imagine. Avantajele acestui material sunt: a) revine la forma inițială după ce a fost îndoit, b) nu provoacă răni, c) este foarte ușor.

And after many hours of thinking, I created a pattern of paper, I staple it and I try it on the kid. The idea was to dress him like a back-up vest, his hands out through the side windows, and the “hooded engine” to be an empty space as a “Trick or treat” box. All the model was to be doubled and inside to put foil polyethylene foils (used for soundproof, thermalproof and packaging of various products) like the one in the picture. The advantages of this material are: a) it returns to its original shape after it has been bent, b) it does not cause injuries, c) it is very low weight. 

IMG_20160426_155553

Proba a fost făcută cu succes și după câteva zile am pornit și cusutul. Între timp băiatul s-a luptat cu o infecție la urechi iar în ziua dinainte de marele eveniment am fost și la spitalul de urgență. Și pentru că i-am promis acest costum, am cusut de la ora 19 la 3 dimineața, cât timp el s-a odihnit după durerile la urechi. Iar dimineața, deși nu se simțea fizic excelent, era încântat că nimeni nu va mai avea costum ca al lui.

The test was successful and after a few days I started the sewing. Meanwhile, the boy struggled with an ear infection, and the day before the big event we went to the emergency hospital. And because I promised this costume, I sewed from 19 to 3 in the morning, as he rested from the ear ache. And in the morning, though he was not physically excellent, he was delighted that nobody would have a costume like his.

1493736155159

Conform cererii “clientului”, roțile se învârt. Sunt de fapt niște capace din plastic moale, între două bucăți de jeans negru, surfilate zig-zag pe contur. Pe bucățile exterioare am cusut mai întâi “capacele” galbene și sigla CAT (print pe hârtie, ca de altfel toate siglele). Apoi am prins toată roata cu ață groasă de corpul tractorului, doar pe centru, ca să se poată învârti.

According to the “client” demand, the wheels are spinning. There are actually soft plastic caps, between two pieces of black jeans, zigzag over the contour. On the outer pieces I first sewed the yellow “caps” and the CAT logo (printed on paper, like all the logos). Then I fixed the whole wheel with a thick thread on the tractor body, just in the center, so that it could spin.

1493736176659

Capota are două capse de unde se ridică și acolo este loc pentru jucării sau bomboane. În față am desenat radiatorul cu marker negru. Farurile sunt capace de PET-uri învelite în staniol și prinse cu ață ca și roțile.

The hood has two snap-fasteners where it rises and there is a place for toys or candy. In front I drew the black marker radiator. The headlights are PET caps wrapped in tinfoil and threaded like the wheels.

1493736205452

Conturul geamurilor este un șiret negru de pantofi. Aveam în plan să cos un plastic peste parbriz, dar din lipsă de timp este aerisit. La umeri și la spate am adăugat elastic ca să se potrivească mai bine pe umeri.

Window contour is a black shoe lace. I was planning to sew a plastic over the windshield but for lack of time it’s airy. I added an elastic band on shoulders and back to match better on his shoulders.

1493736222011

Stopurile sunt de asemenea făcute din capace de PET-uri. Spatele se deschide cu capse în partea dreaptă, pentru îmbrăcare mai ușoară.

Tot din lipsă de timp am renunțat la brațele cu cupe de excavator, de fapt nici nu i-am mai amintit de ele. Așa am ajuns la varianta tractor.

The backlights are also made of PET caps. The back opens with the snap-fasteners on the right side for easier dressing.

Also due to lack of time I gave to the buckets of excavator, in fact I never even remembered them. That’s how I got to the tractor version.


 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s